جمعه ۰۷ تیر ۹۸ ۰۲:۳۹
نويسنده : محمدی نژاد

امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر رزمندگان و ایثارگران

کارگزینی

امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس اعم از متوالی و غیرمتوالی در فاصله زمانی 59631 الی 670529

دانلود بخشنامه

جست و جوی مطالب مربوط به ایثارگران, رزمندگان, مقطع تحصیلی, کارگزینی,
تلگرام