شنبه ۰۸ تیر ۹۸ ۰۳:۲۳
نويسنده : محمدی نژاد

اصلاح و تغییر دین و ثبت ارزشیابی برای دانش آموزان

سناد آموزش ها

برای ثبت مذهب دانش آموز از منوی مدیریت دانش آموزان گزینه اصلاح اطلاعات شناسنامه ای و جستجوی کد ملی دانش آموز مورد نظر می توانیم مذهب را انتخاب نمایید .
نکته:
برای دانش آموزان اقلیتی که درس هدیه های آسمانی کتاب قرآن برای آنها ارزشیابی شده است می بایست ابتدا در قسمت ثبت ارزشیابی، موارد ارزشیابی شده به طور کامل از قسمت پاک کردن ارزشیابی، پاک شده و سپس از قسمت مدیریت اطلاعات شناسنامه ای مذهب دانش آموز را اصلاح و مجدد اقدام به ثبت ارزشیابی برای دین و کتاب مربوطه نمایید

ثبت دین دانش آموز در سامانه سناد

تلگرام