چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت ۹۸ ۱۲:۵۶
نويسنده : محمدی نژاد

استعدادهای درخشان دوره اول متوسطه سال تحصیلی ۹۹-۹۸

امتحانات

دستورالعمل آزمون ورودی  دوره اول متوسطه استعدادهای درخشان سال تحصیلی 98-99

دانش آموزان در صورت نیاز جھت دریافت رمز ھمگام به مدارس محل تحصیل خود مراجعه فرمایند.

**) ادرس سامانه ثبت نام اینترنتی hoosh. medu.ir میباشد 

**) ثبت نام از روز دوشنبه مورخه 98/02/16 شروع وتا روز دوشنبه مورخه 98/02/23 خاتمه می یابد .

دانلود راهنمای ثبت نام

راهنمای تصویری 

....................

1. مدارس استعدادھای درخشان فاقد امکانات خوابگاھی و شبانھ روزی می باشد و دانش آموزان ملزم به پرداخت ھزینه ثبت نام به میزان 50 درصد شھریه مصوب مدارس غیر دولتی شھرستان مربوطه ھستند ( ھرساله این مبلغ از سوی اداره کل آموزش و پرورش اعلام خواھد شد. )

2. دانش آموزان مدارس استعدادھای درخشان حداکثر تا 40 ساعت در ھفته در مدرسه حضور دارند. ھزینه فوق برنامه این مدارس بر اساس آئین نامه نحوه ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس دولتی محاسبه و دریافت خواھد شد

تلگرام