دوشنبه ۱۵ شهریور ۹۵ ۲۲:۴۰
نويسنده : محمدی نژاد

ارسال نتایج تابستان

اطلاعیه ها

قابل توجه مدیران محترم دوره ابتدایی

هرچه سریعتر اطلاعات دوره تابستان خود را از طریق سیستم دانش آموزی(Tosify) به منطقه ارسال کنید(توضیح در ادامه مطلب)

بعد از ارسال از طریق اینترنت یک نسخه از آن (با گزینه نقل و انتقال از طریق CD) نیز همراه آخرین پشتیبان  از طریق CD به شعبه امتحانات تحویل دهید
تلگرام