دوشنبه ۱۳ دی ۹۵ ۱۱:۰۸
نويسنده : محمدی نژاد

ارزشیابی مستمر

امتحانات بخش نامه ها

درخواست گزارش ارزشیابی مستمر

مدیران محترم ضمن تکثیر اطلاعات تهیه شده پیوستی در زمیمه ارزشیابی مستمر در راستای اجرای محور 3 طرح نظارت جامع ، پس از برگزاری جلسه توجیهی با کادر آموزشی خود مقضی است گزارش عملکرد مدرسه خود را در خصوص ارزشیابی مستمر در سال تحصیلی 96-95 تا مورخه 95/10/20 به شعبه امتحانات اداره ارسال نمائید


دانلود بخشنامه ارزشیابی مستمر

جست و جوی مطالب مربوط به ارشیابی مستمر, سال تحصیلی 96-95, طرح نظارت جامع,
تلگرام