پنجشنبه ۰۹ آذر ۹۶ ۰۸:۴۷
نويسنده : محمدی نژاد

ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل

اطلاعیه ها ضمن خدمت

 پیرو سوالات مکرر همکاران فرهنگی درخصوص امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل اعلام می‌دارد برابر پاسخ استعلام این اداره از وزارت آموزش و پرورش و براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 26/8/94 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بخشنامه شماره 22/218605/180 مورخ 28/10/1394 مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت متبوع، کلیه دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان که طی سال‌های 1377 تا 1381 به دوره‌های مذکور راه یافته‌اند، حسب مورد از تسهیلات مصوبه شماره 77633/2 مورخ 28/5/92 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات‌ و فناوری (با شرط دارا بودن مفاد « آیین‌نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمونهای مقاطع بالاتر» و سایر ضوابط و مقررات مربوط به ادامه تحصیل کارکنان دولت) می توانند در مقاطع رسمی بالاتر به ادامه تحصیل بپردازند. ضمنا بخشنامه ها و مستندات لازم جهت اطلاع در پیوست تقدیم می گردد.

تلگرام