سه شنبه ۲۵ مهر ۹۶ ۱۰:۱۵
نويسنده : محمدی نژاد

اختصاص آموزگاران تربیت بدنی به برخی مدارس

تربیت بدنی

قابل توجه مدیران مدارس ابتدایی

همکاران محترم عنایت فرمایند در صورتی که به مدرسه آموزگار تربیت بدنی اختصاص یافته ؛ آموزگار پایه مربوطه (بغیر از آموزگاران بالای 20سال  خدمت آموزشی) در ساعت تربیت بدنی موظف است طبق ابلاغ در مدرسه حضور داشته باشد و به کارهای آموزشی از قبیل تکمیل پوشه کار ، کمک به مدیریت مدرسه و... بپردازد. بدیهی است عدم حضور غیبت محسوب خواهد شد.

تلگرام