شنبه ۳۰ شهریور ۹۸ ۰۳:۱۰
نويسنده : محمدی نژاد

عدم احتساب ایام تحصیل دانشسرا و دانشگاه های تربیت معلم جزو سنوات رسمی

کارگزینی

رای دیوان مبنی بر عدم احتساب مضاعف ایام تحصیل دانشسرا و دانشگاه های تربیت معلم

بر اساس این رای حداکثر 2سال برای دانشجویان کاردانی و 4سال برای کارشناسی مراکز تربیت معلم و دانسراهای تربیت معلم جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد

دانلود بخشنامه و رای دیوان عدالت اداری





تلگرام