پنجشنبه ۰۳ دی ۹۴ ۱۸:۳۳
نويسنده : محمدی نژاد

آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی

امتحانات بخش نامه ها ویژه مدیران

آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی

با آخرین اصلاحات و مصوبات
تابستان 94

با توجه به سوال همکاران در مورد توصیفی یا نمره ای بودن برخی از پایه ها، طبق اعلام کارشناس امتحانات تمام پایه های ابتدایی به صورت توصیفی ارزشیابی می شود.

دانلود آیین نامه

تلگرام