پنجشنبه ۰۱ شهریور ۹۷ ۱۴:۰۱
نويسنده : محمدی نژاد

خطای "عدم ثبت سنجش" در کلاس بندی سناد

سنجش بدو ورود به اول

مقطع ابتدایی

در صورتی که موقع کلاس بندی دانش آموزان با خطای "عدم ثبت سنجش" مواجه می شوید برای رفع این خطا و کلاس بندی دانش آموز از قسمت

 

مدیریت دانش آموزان>> سنجش دانش آموزان>>

گزینه استعلام را انتخاب کنید

جست و جوی مطالب مربوط به h7.iehs.ir, خطا, سناد, سناد ابتدایی, سنجش, کلاس بندی,
تلگرام