دوشنبه ۱۵ آذر ۹۵ ۲۱:۲۰
نويسنده : محمدی نژاد

مجموعه راهنمای تدریس و کتاب های مورد نیاز تربیت بدنی برای کلیه پایه ها

ابتدایی(توصیفی) مقطع متوسطه اول متوسطه دوم تربیت بدنی


مجموعه راهنمای تدریس و کتاب های مورد نیاز تربیت بدنی برای کلیه پایه ها


ابتدایی

دفتر کار ابتدایی  96-95

کتاب درس تربیت بدنی پایه اول  تا پنجم ابتدایی(راهنمای معلم)

کتاب درس تربیت بدنی پایه دوم (راهنمای معلم)

کتاب ضمیمه سوم ابتدایی(راهنمای معلم)

ضمیمه تربیت بدنی پایه چهارم

کتاب درس تربیت بدنی پایه ششم (راهنمای معلم)

دانلود دفتر نمره ابتدایی (تربیت بدنی)

 

متوسطه

 کتاب معلم(راهنمای تدریس)هفتم،هشتم،نهم

دانلود دفتر نمره متوسطه 1 (تربیت بدنی)

فرم جدید ارزشیابی تربیت بدنی متوسطه 2

راهنمای تدریس کتاب کار متوسطه دوره دوم

 


سایر

دانلود آهنگ ورزش صبحگاهی

دانلود سرود و متن المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

دانلود آموزش ترسیم خطوط میادین ورزشی

 ادامه بسکتبال، والیبال

 ادامه والیبال، هندبال

 

جست و جوی مطالب مربوط به ابتدایی, تربیت بدنی, فرم, متوسطه,
تلگرام