پنجشنبه ۱۸ شهریور ۹۵ ۰۹:۴۰
نويسنده : محمدی نژاد

ثبت نام در دوره های کتب پایه دهم

اطلاعیه ها ضمن خدمت

ثبت نام در دوره ضمن خدمت پایه دهم
قابل توجه کلیه همکارانی که در پایه دهم ابلاغ تدریس دارند همین امروز به سامانه LTMS مراجعه کرده و از قسمت ثبت نام در دوره ها اگر دوره ای باز بود ثبت نام کنند(توجه کنید که سامانه بر اساس ابلاغ های سال گذشته بررسی می کند)
مدیران محترم با توجه به نبود فرصت کافی برای ارسال بخش نامه لطفا به همکاران اطلاع رسانی کنید

توجه کنید که این صرفا ثبت نام بوده و زمان و مکان برگزاری دوره بعد از اتمام زمان ثبت نام اطلاع رسانی خواهد شد

تلگرام