سه شنبه ۱۸ مهر ۹۶ ۰۶:۴۸
نويسنده : محمدی نژاد

تجهیزات، مواد و رسانه های آموزشی

قابل توجه مدیران محترم مدارس ابتدایی؛

موضوع : تجهیزات، مواد و رسانه های آموزشی

 با سلام و احترام

نظر به اهمیت و نقش منابع آموزشی و تربیتی در فرایند یادگیری مؤثر و پایدار دانش ­آموزان و استفاده بهینه از فرصت­ها و امکانات موجود و با عنایت به بند 7و9 راهبردهای کلان سند تحول و بر اساس راهکار 1-1 سند مذکور (بهره ­گیری از تجهیزات وفن ­آوری­های نوین آموزشی وتربیتی در راستای اهداف رسمی) و با علم بر آیین ­نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد ورسانه ­ها) مصوب هشتصد وبیست وهشتمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 2/6/1389 و نقش تجهیزات، مواد ورسانه ­های آموزشی در ارتقاءکیفیت فرایند یاددهی- یاد گیری، ضرورت دارد با رعایت موارد ذیل نسبت به ساماندهی و سازماندهی تجهیزات، مواد و رسانه­ های آموزشی در کلیه مدارس دولتی، غیردولتی و کلاس­های چندپایه اقدام لازم معمول گردد:

مدیران محترم مدارس وسایل موجود در مدرسه را با لیست پیوستی (وسایل و تجهیزات مورد نیاز به تفکیک پایه و ماده درسی )کنترل و نسبت به تهیه وسایل مورد نیاز در حد مقدورات اقدام نمایند.

 مواد و رسانه ­های آموزشی به گونه ­ای طبقه ­بندی گردد که به سهولت قابل دسترس باشد.

کتاب­های راهنمای معلم، مجلات و سایر کتاب­های مرجع و DVD/CDهای ارسالی از اداره کل  در مدارس ممهور به مهر اموال گردد و جهت بهره ­برداری در اختیار  آموزگاران قرار گیرد.

    کتابخانه ­های کلاسی برحسب نیاز و اولویت به کتاب­های مناسب و مرتبط با برنامه­ ی درسی مندرج در آخر کتاب فارسی (خوانداری) و کتاب­نامه رشد دوره ی ابتدایی تجهیز گردد.

ضرورت دارد کلاس­های پایه­ ی ششم ابتدایی و یا فضای مناسب دیگر در مدارس دوره ­ی ابتدایی به رایانه و سایر ملزومات مورد نیاز جهت آموزش درس کار وفناوری و همچنین برای استفاده از فیلم­های آموزشی ارسالی از دفتر تألیف و برنامه­ ریزی کتب درسی در فرایند یاددهی- یادگیری تجهیز گردد.

    به استناد ماده 6 آیین­نامه منابع آموزشی و تربیتی (مواد ورسانه­ ها) خرید، عرضه و تبلیغ هرگونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای آموزشی، صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

    انتظار دارد مدیران محترم کلیه مدارس دولتی، غیر دولتی دوره ابتدایی با تلاش و مساعی خویش در جهت تهیه و سازماندهی تجهیزات و وسایل آموزشی آموزشگاه تحت تصدی خود به موقع اقدام نمایند

پیوست

تلگرام