دوشنبه ۰۸ خرداد ۹۶ ۱۱:۲۱
نويسنده : محمدی نژاد

اطلاعات تجهیزات مدارس

بخش نامه ها

قابل توجه کلیه مدیران مدارس
فرم ضمیمه مربوط به اطلاعات تجهیزات مدارس را با دقت تکمیل و امضا‌ نموده حداکثر تا تاریخ 12 خرداد به کارشناس فناوری ارسال کنید

توجه کنید که در صورت عدم ارسال به موقع و ایجاد هرگونه مشکل در سامانه سناد بر عهده مدیر خواهد بود

دانلود فرم اطلاعات تجهیزات مدارس

.

توجه
منظور از "میز و صندلی دانش آموزی" در ردیف 1 نیکمت در مدارس ابتدایی می باشد

منظور از "صندلی دانش آموزی متوسطه" در ردیف 2 صندلی تک نفره می باشد

تلگرام