دوشنبه ۲۶ مهر ۹۵ ۱۷:۱۵
نويسنده : محمدی نژاد

طرح آموزش آداب و مهارت های زندگی اسلامی

اطلاعیه ها

قابل توجه مدیران محترم مدارس ابتدایی
احتراما با توجه به ابلاغ استان مبنی بر اجرای طرح آموزش آداب و مهارت های زندگی اسلامی در سی درصد مدارس منطقه ؛ مقتضی است فرم پیوستی مبنی بر کلاس های مجری طرح در مدرسه و آمار دانش آموزان کلاس های مربوطه در جدول پیوستی درج و حداکثر تا 10 آبان به کارشناس آموزش منطقه ارسال گردد. فرم شماره 3 نیز جهت ارزیابی پایانی مجریان در آخر سال تحصیلی به پیوست در اطلاعیه موجود میباشد.

دانلود فرم های پیوست

جست و جوی مطالب مربوط به ابتدایی, فرم,
تلگرام