دوشنبه ۰۶ دی ۹۵ ۱۲:۲۹
نويسنده : محمدی نژاد

کارگاه آموزشی همه مدیران و آموزگاران

اطلاعیه ها

اجباری
کارگاه آموزشی مدیران(ابتدایی و متوسطه1و2) و معاونین آموزشی(ابتدایی و متوسطه1و2) و آموزگاران(فقط ابتدایی) روز پنجشنبه 9دی/9صبح/آموزشگاه هفتم تیر 


مدیران جدیدالانصابی که در سراب دوره ویژه مدیران دارند از شرکت در این کارگاه معافند

تلگرام