چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷ ۱۳:۲۵
نويسنده : محمدی نژاد

دوره پرورش حس مذهبی در کودکان و نوجوانان

ضمن خدمت

 آموزش و پرورش آباده(استان فارس)
با همکاری ستاد اقامه نماز دوره  ضمن خدمت 14 ساعت  " پرورش حس مذهبی در کودکان و نوجوانان " با کد 92503727  رابه صورت الکترونیکی  اجرا نماید.لذا مقتضی است فراگیران محترم  دوره ی مذکور به نکات زیر توجه فرمایند.
1) ثبت نام از 14 بهمن ماه تا 20 بهمن ماه و در سامانه LTMS می باشد .
2) شروع دوره از 20 بهمن ماه و از طریق سامانه ltms  می باشد .
3) فراگیران می بایست برای گذراندن دوره مطالب جزوه را مطالعه کرده و در آزمون پودمانی شرکت نمایند.
4) برنامه زمانی آزمون  درسامانه ltms  درج خواهد شد.
5) نمره قبولی 12 از 20 می باشد.

تلگرام