جمعه ۱۴ مهر ۹۶ ۲۱:۳۴
نويسنده : محمدی نژاد

نوبت گیری برای دانش آموزان پایه اولی بازمانده از سنجش(ویژه منطقه)

قابل توجه مدیران محترم مدارس ابتدایی

 ۱- پیرو اطلاعیه قبلی لازم است جهت  نوبت گیری برای جامانده های سنجش اقدام نمائید. (نوبت گیری از طریق سامانه سنجش از روز 96/07/12 فعال شده است)

۲-برابراعلام سنجش استان جامانده ها به پایگاه بستان آباد هدایت می شوند.

۳-درصورت نوبت گیری قبلی اول نسبت به پرداخت هزینه ولغو نوبت اقدام کنید سپس نوبت گیری نمائید.

۴-جهت اطلاع از نتیجه سنجش دانش آموزان باوارد کردن کد ملی نو آموزان درسامانه سنجش می توانید نتیجه را رویت فرمائید.

۵-نسبت به چاپ نتیجه ودرج درپرونده اقدام شود.

۶-پرونده های ناقص (ارجاعات) از اولیا وپایگاه پیگیری گردد.

۷-براساس نتیجه قید شده درسامانه نسبت به ثبت نام قطعی درمدارس عادی واستثنائی اقدام گردد.

۸- برگه های نتایج ارجاعات (گوش،چشم،جسمی وحرکتی) به پرونده تحصیلی دانش آموزان پیوست گردد.

9. مدیران و مدیرآموزگاران جدید الانتصاب نام کاربری و رمز عبور سامانه سنجش ( http://h3.iehs.ir/tashkhis/home ) را از مدیران قبلی و یا کارشناس آموزش ابتدایی منطقه مطالبه نمایند

10. مسئولیت عدم نوبت گیری برای بازمانده های سنجش با مدیران مدارس خواهد بود.

جست و جوی مطالب مربوط به h7.iehs.ir,
تلگرام