چهارشنبه ۰۳ آبان ۹۶ ۰۱:۴۰
نويسنده : محمدی نژاد

مشکل دفتر آمار

سناد

مدارسی که مشکل دفتر آمار دارند دانش آموز مورد نظر را از قسمت لیست دانش آموزان آزاد سازی کرده و دوباره ثبت نام کنند و اگر دانش آموز پایه چهارم پنجم ششم بود تیک ثبت نام دانش آموز برای ترم تحصیلی =96-97 را بزنید
در ضمن از ثبت کامل مشخصات اولیا نیز مطمئن شوید در غیر اینصورت با خطای عدم ثبت مشخصات اولیا مواجه می شوید

تلگرام