۰۳ اسفند ۹۷ ۰۳:۰۲
بازديد:۱۱۹۷۱ نويسنده : محمدی_نژاد

طرح خود ارزیابی سامانه نظارت و ارزیابی عملکرد

اطلاعیه ها ویژه مدیران


به اطلاع مدیران محترم مدارس و کارشناسان محترم شاغل در شعب داخلی ادارات آموزش و پرورش می رساند

خود ارزیابی دو طرح « توسعه و تعمیق فرهنگ نماز» و « ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی سال 97» از طریق سامانه نظارت و ارزیابی عملکرد به نشانی  nezarat.medu.ir   قابل دسترسی و انجام می باشد. مقتضی است مدیران محترم ضمن خود ارزیابی شاخص های مربوط به دو طرح مذکور نسبت به بارگزاری مستندات مربوطه تا پایان فروردین ماه سال 1398 اقدام نمایند.

خودارزیابی « طرح توسعه و تعمیق فرهنگ نماز» توسط مدیران مدارس

خودارزیابی «ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی سال 97 » توسط کارشناسان اداره

مدیران محترم می توانند در صورت وجود هرگونه سوال با کارشناسی تخصصی شاخص مربوطه  و یا کارشناس ارزیابی عملکرد اداره آموزش و پرورش تماس حاصل نمایند.

همچنین مدیران محترم در خودارزیابی طرح ها به قسمت هدف و توضیحات هرکدام از شاخص ها دقت نموده و مستندات بارگزاری شده را بر اساس هدف مزبور و توضیحات قید شده در شاخص آماده فرمایند.

ورود به سایت نظارت


تلگرام