۰۷ ارديبهشت ۹۷ ۰۱:۱۰
نويسنده : مدیر سایت

شماره تلفن مدیران و روسای آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان اردبیل

متفرقه سایت های آموزش و پرورش

                   شماره تلفن مدیران و روسای آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان اردبیل

ردیف


سمت

شماره مستقیم

1

مدیرکل آموزش وپرورش

33521443

2

 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

33521747

3

 

معاون تربیت بدنی و سلامت

33521730

4

معاون آموزش ابتدایی

33521756

5

 

معاون آموزش متوسطه

33521474

6

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

33521464

7

 معاونت سواد آموزی

33521301

8

معاون پرورشی و فرهنگی

33521772

9

مشاور اجرایی مدیر کل

33521997

10

ناحیه 1

33715663

11

 

ناحیه 2

33354828

12

ارشق

32582411

13

 

اصلاندوز

32742507

14

 

انگوت

32652395

15

‌بیله سوار

32827785

32822155

16

پارس آباد

32722200

17

جعفرآباد

32882112

18

خورش رستم

32483009

19

خلخال

32422440

20

سرعین

32223052

32223805

21

شاهرود

32463280

22

کوثر

32922750

23

گرمی

32623430

24

لاهرود

32512105

25

مشگین شهر

32538131

26

نمین

32323010

27

نیر

32284382

28

هیر

33672400


تلگرام