چهارشنبه ۲۲ شهریور ۹۶ ۱۹:۰۶
نويسنده : محمدی نژاد

دوره های کتب پایه یازدهم

ضمن خدمت

به اطلاع می رساند ثبت نام در دوره های ذیل از تاریخ 22 / 6 / 96 آغاز خواهد شد :
1- دوره " بررسی ، تحلیل و روش تدریس نگارش 2 پایه یازدهم " با کد 99506027
2- دوره " بررسی ، تحلیل و روش تدریس هندسه 2 " با کد 99506032  
3-  دوره " بررسی ، تحلیل و روش تدریس زبان انگلیسی " با کد 99506039
و شروع هر سه دوره از تاریخ 96/7/1 خواهد بود .
و هچنین
1- دوره " بررسی ، تحلیل و روش تدریس فارسی پایه یازدهم " با کد 99506026
2-  دوره " بررسی ، تحلیل و روش تدریس فارسی و نگارش فنی و حرفه ای پایه یازدهم " با کد 99506028
و شروع هر دو دوره از تاریخ 96/7/3 خواهد بود.

لذا همکاران محترم فرهنگی می توانند از طریق سامانه LTMS   و کلیک بر روی درگاه " ثبت نام در دوره " ثبت نام نموده و در فرآیند آموزش قرار گیرند  .

تلگرام