سه شنبه ۲۸ فروردين ۹۷ ۰۸:۴۷
نويسنده : محمدی نژاد

دوره ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

ضمن خدمت

بدین وسیله به اطلاع می رساند نظر به اینکه دوره حمایت از کالای ایرانی با کد 99506585 به مدت 16 ساعت دارای اعتبار اجرایی می باشد لذا آن استان می تواند با توجه به محتوای دوره و پرسش های طراحی شده در سامانه LTMS نسبت به اجرای دوره اقدام نماید.

اهداف برگزاری این دوره ایجاد زمینه رقابت‌پذیری در کشور، کمک به اشتغال‌زایی و اشتغال پایدار در کشور، فراهم کردن بسترهای لازم در زمینه خودکفائی و کمک به رشد اقتصاد ملی به شمار می‌آید.
سرفصل‌های دوره شامل موضوعاتی از قبیل چیستی و چرائی«حمایت» - حوزه شناختی و اقناعی واژه «حمایت» - کلیات اساسی چگونگی حمایت از کالای ایرانی

.

.

.

منبع آزمون

تلگرام