شنبه ۱۳ بهمن ۹۷ ۱۴:۵۴
نويسنده : محمدی نژاد

دوره اخلاق فردی، اجتماعی و اداری شهرستان داراب

ضمن خدمت

استان اصفهان(شهرستان داراب)
بدین وسیله به اطلاع همکاران اداری و مشاوران می رساند افرادی که در دوره اخلاق فردی، اجتماعی و اداری با کد 91301265 شرکت داشته اند آزمون دوره به صورت تست سنتر در تاریخ 97/11/24 و 97/11/25 برگزار می گردد. (آزمون تکرار مجدد ندارد.)

محل آزمون : همکاران ادرای دراداره آموزش و پرورش شهرستان داراب97/11/24 از ساعت 8 صبح تا 14:30

--- مشاوران درتاریخ 97/11/25 مدرسه شهید نیک منش (خیابان انتفاضه) از ساعت8 الی 12

جست و جوی مطالب مربوط به آموزش و پرورش شهرستان داراب,
تلگرام