۱۸ مهر ۹۶ ۰۸:۵۱
نويسنده : مدیر سایت

دستورالعمل ارزشیابی درس تربیت بدنی

بخش نامه ها تربیت بدنی

احتراما به اطلاع کلیه مدیران محترم میرساند که دستورالعمل جامع اجرا وارزشیابی درس تربیت بدنی ونمون برگ آگاهی از سلامت دانش آموزان که در کلیک مدرسه اداره موجود بوده، به پیوست به حضورتان ارسال میگردد.

دانلود

دستورالعمل جامع اجرا وارزشیابی درس تربیت بدنی


تلگرام