۱۴ آبان ۹۷ ۰۲:۱۴
بازديد:۷۵۱ نويسنده : محمدی_نژاد

تکمیل آدرس و شماره تماس دانش آموز در سناد

سناد

در صورتی که هنگام چاپ دفتر آمار از سامانه سناد مشاهده کردید که آدرس و یا شماره تماس بعضی از دانش آموزان ناقص می باشد در این صورت به روش زیر می توانید آدرس و شماره تماس را تکمیل فرمایید

توجه: ضروری بودن یا نبودن این قسمت بستگی به نظر اداره شما دارد در صورت عدم تکمیل نیز دفتر آمار چاپ می شود


تلگرام