۰۳ دی ۹۶ ۱۱:۲۵
نويسنده : مدیر سایت

بازدید و ارزیابی از مدارس غیردولتی

بخش نامه ها ویژه مدیران

نحوه بازدید و ارزیابی و نظارت بر عمکرد مدارس غیردولتی و فرم های مورد نیاز جهت استفاده مدیران مدارس غیردولتی

دانلود بخشنامه زمانی

دانلود فرم های ارزیابی


تلگرام