چهارشنبه ۰۲ خرداد ۹۷ ۱۶:۲۹
نويسنده : محمدی نژاد

اختصاص خودرو

اطلاعیه ویژه منطقه


قابل توجه همکاران محترم جهت ثبت نام خودرو های اختصاص یافته  (یک دستگاه تیبا صندوق دار ویک دستگاه ساینا)  درخواست خودرا تاچهارم خردادبه شعبه رفاه ارسال نمایند.

.

.

تیبا صندوق دار

.

.

.

ساینا

تلگرام