۲۴ فروردين ۹۷ ۱۲:۵۶
نويسنده : محمدی_نژاد ارسال به گروه

دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران(97-98)

بخش نامه ها ویژه مدیران

مقتضی است مدیران محترم مدارس ضمن مطالعه دقیق شیوه نامه و ابلاغ آن به کلیه همکاران در اسرع وقت، موضوع را در اولین جلسه شورای معلمان مطرح و به سمع و نظر همکاران برسانند.

کلیه کسانی که تمایل به تصدی پست مدیریت مدارس بر اساس شیوه نامه را دارند می توانند درخواست خود را تا پایان فروردین ماه 1397  و فقط از طریق اتوماسیون شخصی به کارتابل ریاست اداره ارسال فرمایند.

دانلود دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران97-98


تلگرام