چهارشنبه ۱۵ فروردين ۹۷ ۱۲:۴۴
نويسنده : محمدی نژاد

لیست نواحی و مناطق ثبت شده در سامانه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس سال97

ویژه مدیران اخبار آموزش و پرورش

تعداد داوطلبان ثبت شده در سامانه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس به تفکیک استان و منطقه سال 97

ردیف

استان

منطقه

تعداد شرکت کنندگان

1

 

آذربایجان شرقی

 

تبریز.ناحیه 1

125

تبریز.ناحیه 2

80

تبریز.ناحیه 3

115

تبریز.ناحیه 4

97

تبریز.ناحیه 5

128

2

آذربایجان غربی

 

ارومیه .ناحیه 1

83

ارومیه .ناحیه 2

150

3

 

اردبیل

اردبیلناحیه 1

123

 

اردبیلناحیه2

105

 

4

 

 

 

 

اصفهان

اصفهان .ناحیه 1

49

 

اصفهان .ناحیه2

71

 

اصفهان .ناحیه3

168

 

اصفهان .ناحیه4

169

 

اصفهان .ناحیه5

101

 

اصفهان .ناحیه6جی

74

 

5

البرز

کرج .ناحیه 1

37

 

کرج .ناحیه2

108

 

کرج .ناحیه3

147

 

کرج .ناحیه4

100

 

6

ایلام

ایلام

239

 

7

بوشهر

بوشهر

30

 

8

چهار محال و بختیاری

شهرکرد.ناحیه1

88

شهرکرد.ناحیه2

70

9

خراسان رضوی

مشهد.ناحیه1

111

مشهد.ناحیه2

77

مشهد.ناحیه3

95

مشهد.ناحیه4

115

مشهد.ناحیه5

85

مشهد.ناحیه6

113

10

خراسان شمالی

بجنورد

331

 

11

خراسان جنوبی

بیرجند

64

 

12

خوزستان

اهواز.ناحیه1

83

اهواز.ناحیه2

172

اهواز.ناحیه3

69

اهواز.ناحیه4

129

13

زنجان

زنجان.ناحیه1

93

زنجان.ناحیه2

148

14

سمنان

سمنان

77

 

15

سیستان و بلوچستان

زاهدان.ناحیه1

247

زاهدان.ناحیه2

115

16

تهران

تهران .منطقه 1

133

 

تهران .منطقه2

129

 

تهران .منطقه3

73

 

تهران .منطقه4

133

 

تهران .منطقه5

188

 

تهران .منطقه6

83

 

تهران .منطقه7

87

 

تهران .منطقه8

92

 

تهران .منطقه9

76

 

تهران .منطقه10

0

 

تهران .منطقه11

61

 

تهران .منطقه12

78

 

تهران .منطقه13

41

 

تهران .منطقه14

136

 

تهران .منطقه5 1

147

 

تهران .منطقه6 1

57

 

تهران .منطقه7 1

72

 

تهران .منطقه8 1

151

 

تهران .منطقه9 1

75

 

17

تهران (شهرستانها)

پاکدشت

111

رودهن

9

شهریار

204

ورامین

76

18

فارس

شیراز.ناحیه1

99

شیراز.ناحیه2

39

شیراز.ناحیه3

115

شیراز.ناحیه4

61

19

قزوین

آبیک

26

آوج

28

اسفرورین

35

البرز

143

بوئین زهرا

75

تاکستان

49

خرمدشت

18

رودبار الموت

4

رودبار شهرستان

9

شال

15

طارم سفلی

3

قزوین.ناحیه 1

137

قزوین.ناحیه 2

66

20

قم

قم.ناحیه1

66

قم.ناحیه2

97

قم.ناحیه3

82

قم.ناحیه4

88

21

کردستان

سنندج.ناحیه1

227

سنندج.ناحیه2

83

22

کرمان

کرمان.ناحیه 1

91

کرمان.ناحیه 2

144

23

کرمانشاه

کرمانشاه . ناحیه 1

171

کرمانشاه . ناحیه 2

72

کرمانشاه . ناحیه 3

177

24

کهگیلویه و بویر احمد

یاسوج

328

 

25

گلستان

گرگان

210

 

26

گیلان

رشت. ناحیه1

125

رشت. ناحیه2

151

27

لرستان

خرم آباد.ناحیه1

137

خرم آباد.ناحیه2

134

28

مازندران

ساری.ناحیه1

85

ساری.ناحیه2

79

29

مرکزی

اراک.ناحیه1

122

اراک.ناحیه2

78

30

هرمزگان

بندرعباس.ناحیه 1

169

بندرعباس.ناحیه 2

81

31

همدان

همدان.ناحیه 1

156

همدان.ناحیه 2

118

32

یزد

یزد.ناحیه1

38

یزد.ناحیه2

48

جمع

11243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلگرام