۰۸ شهریور ۹۵ ۲۲:۰۶
نويسنده : مدیر سایت

جدول طبقه

کارگزینی

مدت سابقه در منطقه محروم ازسال ۱۳۸۸  نصف می گردد

داشتن طبقه ارزشیابی +گردان+ تشویقی ۶ ماه جبهه متوالی + و مدت تعجیل  در ارتقاء طبقه تاثیر دارد و ضمنا مدت سابقه به نسبت نصف آن سابقه تجربی و تدریس حساب می شود

 

منع:apahkamبرچسب ها کارگزینی,
تلگرام